Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor ALBA

 

           Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Alba funcţionează în baza Legii nr. 266/2002 republicată, privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi inregistrarea soiurilor de plante, şi a H.G. nr. 716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor ITCSMS Alba îşi desfaşoară activitatea pe teritoriul a trei judeţe: Alba, Hunedoara şi Sibiu, şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, subordonat Direcţiei Generală Control, Antifraudă şi Inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi  Dezvoltării Rurale. 

Domeniul de activitate cuprinde:

Controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor  în câmp şi în laborator.       

 

Monitorizarea  activităţii  operatorilor  economici  care produc, prelucrează şi/ sau  comercializează seminţe şi material săditor în scopul verificării îndeplinirii continue a cerinţelor prevăzute de art.5 din Legea 266/2002.  

Supravegherea  operatorilor  înregistraţi  pentru producere şi prelucrare  în vederea comercializării seminţelor şi materialului săditor.

Eliberarea şi retragerea autorizaţiilor de funcţionare pentru operatorii economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor.  

 

Exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi materialului săditor la toate categoriile biologice, în precontrol şi postcontrol.

 

Controlul aplicării prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor la care România este parte.

 

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS ALBA