Accesul la informaţiile de interes public este reglementat prin Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interespublic, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123 din 7 februarie 2002. 

Informaţiile de interes public reprezintă orice informaţii care se referă la sau rezultă din activităţile unei instituţii sau autorităţi publice ori ale
unei regii autonome care utilizează bani publici.

Informaţiile de interes public pot fi solicitate de orice persoană, fizică sau juridică, română sau straină poate cere informaţii de interes public. Solicitantul nu trebuie să-şi justifice, în nici un fel, cererea. 


Iinformaţiile de interes public se comunică din oficiu (fără a fi nevoie de vreo cerere) sau la cererea, verbală sau scrisă, a solicitantului. Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Solicitantul trebuie, însă, să
suporte costul serviciilor de copiere a documentelor pe care le cere.

Informaţiile ce trebuie comunicate din oficiu de instituţiile/autorităţile publice şi de regiile autonome care utilizează banii publici sunt informaţiile care privesc:

  • organizarea şi funcţionarea autorităţii/instituţiei publice;
  • datele de identificare (denumire, adresă, numere de telefon, fax, adrese electronice);
  • structura organizatorică;
  • sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;
  • programele şi strategiile proprii;
  • liste cu documentele de interes public şi cu categoriile de documente produse şi/sau gestionate;

Informaţiile de interes public pot fi obţinute direct la sediul nstituţiei/autorităţii publice sau regiei autonome sau prin depunerea unei cereri scrise în format electronic sau pe hârtie.

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns
solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea
nr.544/2001:

  • 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
  • 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
  • 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul iniţial.
  • 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

Pentru orice încălcare a dreptului persoanei de liber acces la informaţiile de interes public (comunicarea informaţiilor într-o formă inaccesibilă, neclară, vagă, incompletă, comunicare tardivă a informaţiilor sau a refuzului, necomunicarea prelungirii termenului de la 10 la 30 zile etc.) solicitantul are la dispoziţie două căi de atac: reclamaţia administrativă şi plângerea în instanţă.

Reclamaţia administrativă se adresează conducătorului autorităţii/instituţiei publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informaţiile de interes public în termen de 30 zile de la data la care solicitantul informaţiei a luat cunoştinţă de încălcarea dreptului.


<februarie 2023>
lumamijovidu
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112

completati

Adresa E-Mail
Nume
Mesaj
Anti Bot Image   
  
Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS ALBA